Miért NEM?

2016. szeptember 27. 12:53

Zimányi Zoltán
Zimányi Zoltán blogja
Való igaz, minden népszavazás a demagógia és a populizmus dáridója. A racionális érvelés alkonya, a diffúz tömegérzelem-nyilvánítás napfelkeltéje.

Való igaz, minden népszavazás a demagógia és a populizmus dáridója. Nagyra törő vezérek – mint Napoleon, Hitler, De Gaulle - kedvelt játékszere. Ellenzékből a regnáló hatalom megingatására, hatalomból pedig annak megszilárdítására. Szinte mindig az alkotmányos, a parlamenti, a többpárti demokrácia logikájának megkerülésére, kijátszására. A racionális érvelés alkonya, a diffúz tömegérzelem-nyilvánítás napfelkeltéje. Többek között azzal is, hogy az aktuálisan – de jure – feltett kérdés(ek) mögött szinte mindig ott áll egy másik. A valóságos, a nagyobb súlyú, az igazi, a hátsó, a szalonképesen esetleg ki sem mondható - de facto – kérdés.

Nincs ez másképp itt és most Magyarországon, a kvóta-népszavazás esetében sem. Ez a népszavazás sem igazán a de jure feltett kérdésről szól (»Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?«). De emeljük fel tekintetünket, és fogalmazzuk át, helyezzük tágabb kontextusba ezt a banális kérdést.

Valahogyan így: »Akarja-e, helyesli-e több milliós közel-keleti (közép-keleti, afrikai) muszlim vallású embertömeg Németországba történő folyamatos bevándorlását?« Vagy, ugyanaz, más, még őszintébb verzióban: »Rendjén valónak tartja-e, hogy tanulatlan muszlim suhancok Németországban havi 400 eurónyi készpénzt, plusz térítésmentes lakhatást, ingyenes egészségügyi ellátást és oktatást kapjanak ajándékba, amiért semmit sem kell tenniük, és amiért kelet-európaiak milliói keményen megdolgoznak, vagy még munka ellenében sem jutnak hozzá?«

Könnyedén elvégezhetjük a tesztet: Aki helyesli a muszlim beözönlést Németországba, az bizonyosan ellenzi a népszavazást. Aki pedig helyteleníti a tömeges Németországba települést, az helyesli a referendumot, és egy nagy Nem-mel kíván szavazni. Így oszlik meg a publikum, nem másképp. Tudjuk nagyon jól, mindannyian. (…)

Az Európát szajkózó migrációpártiaknak tudniuk kellene (és alighanem tudják is nagyon jól), hogy Európa egységét nem a muszlim beözönlés ellenzése, hanem a beözönlés pártolása maga veszélyezteti. Európa – ma még beláthatatlan mélységű - meghasadásához éppenséggel a történelmi léptékű betelepülési hullám vezet. Amennyiben a túlnyomó többség szándéka, érdeke érvényesülne, és az Unió feltartóztatná határainál a honfoglalókat (vagy még inkább: hazájukhoz minél közelebb segítené őket), a fenyegető viszály eltűnne, mint a hajnali pára. A muszlim betelepülés híveinek Európázása tehát ebben az értelemben is hiteltelen. (…)

A népszavazás-ellenesek ultima ratio-ja jobbára mindig az, hogy »a népszavazás csak Orbán Viktor hatalmát erősíti«. Ez rendkívül következetlen és apolitikus álláspont, hiszen ez az erősítés éppen azáltal lehetséges, hogy a »ballib« ellenzék a túlnyomó többség ellenében is pártolja a muszlim beözönlést. Ha nem pártolná, a miniszterelnök nem volna képes ebből az ügyből tőkét kovácsolni. Egyébként is, ha valamely politikai csoportnak valódi harca van a Fidesz-el, azt nem ezen a neki kedvező bevándorlási terepen és nem a nemzeti érdekkel szemben célszerű megvívnia. Ha mégis ezt teszi, nem valódi a harc. A »ballib« oldal amúgy is hagyományosan hitelességi deficittel küzd nemzetpolitikai ügyekben, ehhez most hozzá is pakol jócskán. Újólag demonstrálja, hogy »nemzetére támad«. Egy kiváltképp európai léptékű kérdésre a lehető legszűkebb szemléletű, bel- és pártpolitikai indíttatású választ ad. A nemzetköziség hivalkodó hívei szánalmas provincializmusról tesznek tanúbizonyságot. Újabb betontömböt tolva így saját választhatóságuk útjába. Ki tudja mennyi időre halasztva így a Magyaroszág igazi érdekének tekintendő, sokunk által áhított valódi politikai váltógazdaság realitását.

Jó alkalomnak hiszik - dőre módon - ezt a népszavazást arra, hogy betartsanak a kormánynak. Jó alkalommá téve viszont ezzel ugyanezt a népszavazást a kormányváltásra vágyó állampolgárok számára, hogy ezt a választhatatlan, alkalmatlan, a dicsőséges magyar nemzet érdekeire fittyet hányó parazita ellenzéket végre a történelem süllyesztőjébe juttassák. Jó alkalommá téve mindemellett, hogy – legyenek bármilyen parányiak is – egy hatalmas NEM-mel letegyék voksukat a civilizációk apokaliptikus összecsapásában. Európa, a Nyugat, a kereszténység és saját hazájuk, jól felfogott érdekeik, s végül a józan ész mellett.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 19 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Persze, hogy "nem", persze, hogy szeretnénk a németeket is befolyásolni. Meg a franciákat, akik először fognak a muszlim térfoglalás áldozatául esni, ha minden így megy tovább. De a németek pénze a németeké és annak adják, akinek akarják. És nem róluk szavazunk, mert nekik magukról kell dönteniük. Mi is magunkról, a saját jövőnkről, a gyerekeink jövőjéről szavazunk!

(Nem Orbánról! Orbánról a rövidlátók és az orbánfóbiások szavaznak. Mi többiek Orbánról majd másfél év múlva szavazunk.)

És az Európai Unióról szavazunk. Mert arról nekünk is ugyanolyan jogunk van véleményt mondani, mint a németeknek, franciáknak, olaszoknak. Ők a képviselőik száma alapján is sokkal jobban bele tudnak szólni, hogy milyen európai együttműködést akarnak, mint mi. Mi most személyenként is vétót mondhatunk arra, hogy az EU úgy működjön, mint egy birodalom. Arra, hogy a nagyok politikusai eldöntsék,akaratunk ellenére nálunk is legyenek muszlim városrészek, épüljenek mecsetek, gyújtogassanak muszlim bűnbandák, a megtérítésünkről szónokoljanak szakállas imámok. Arra, hogy háromszáz év után mégiscsak ide költözzön egy darab Arábia, Afganisztán vagy Törökország. Mert az olaszok, franciák, németek, akiknek a földjéről soha nem hurcoltak el gyerekeket janicsárnak Mohamed fiai, többségi alapon így határoznak. A kisebbségi vétóra szavazunk!

És ez a Napoleon, Hitler, De Gaulle - ez fáj. De Gaulle nem hódító császár volt, hanem a legnemesebb értelemben vett hazafi. Bátor, egyenes, európai, mélyen hívő keresztény ember. És Hitler ellen harcolt. Egyedül is, amikor mindenki más letette a fegyvert. Átrepült a csatornán, mert ez volt a kötelessége. Folytatnia kellett a harcot a népéért. Nem a felesége volt az első, meg a beteg gyereke, hanem a hazája. (És a felesége is tudta, mit kell tennie, ment utána, nem hagyta, hogy elfogják és a férjét vele zsarolják.) Ha nekünk lett volna egy szem hozzá hasonló hazafink 18-ban, ma mennyivel büszkébb és sikeresebb nemzet lehetnénk. De Gaulle nem küldené a nyakunkra a muszlimokat kéretlenül és már rég lezárta volna a szíriai háborút.

Maradjunk annyiban, hogy semmiféle (!) párhuzam nem húzható Napóleon és de Gaulle, Hitler és de Gaulle között.

Mi a fene az, hogy "populista"? Ez egy liberálbolsevik politikai bélyeg, amit úgy ütnek rá a tőlük eltérően gondolkodókra, mint azt, hogy fasiszta, rasszista, antiszemita. Ha nyilvánvalóan egyik sem, akkor populista. Vagy ráadásul még az is.

De Gaulle tehetetlennek, cselekvésképtelennek tartotta a francia parlamenti és kormányzati rendszert, s az is volt. Amikor a francia köztársaság válságba került, egy általa kidolgozott elnöki rendszer bevezetését szabta feltételül a szerepvállalásának. Ebben is neki lett igaza. A rendszer azóta is stabil, a korábbi ellenzői is elfogadták, Mitterrand is belenőtt. A személyes felelősség teszi stabillá. Ha baj van, mindenki tudja, hogy rossz személyt választottak, másra van szükség. Nem úgy tűnik, hogy a franciák vissza akarnák hozni a korábbi kormányzati rendszert.

A népszavazás a személyes politikai felelősségre épülő elnöki rendszer szerves kiegészítő eleme volt. Az elnök az általa legfontosabbnak ítélt kérdéseket (először is magát az alkotmányt, majd a gyarmati rendszert) közvetlenül a nép elé vitte, s így legitimálta a törekvéseit befelé is, kifelé is. De Gaulle hosszú távra kiható reformokat kezdeményezett Franciaországban és Európában is. A népszavazásokkal stabilitást teremtett és minden korábbinál nagyobb politikai súlyt biztosított magának. Majd egy népszavazásba bukott bele, előre kijelentve, hogy ha veszít, lemond. Lemondott. Mi lehet demokratikusabb ennél? Ha a közvetlen demokrácia populizmus, akkor a populizmus maga a demokrácia.

A népszavazás intézménye elsősorban a hatalmat gyakorló kezébe való, másodsorban egy erős ellenzék kezébe. Arra nem való, hogy kisszerű, perifériális politikai elemek politikai dobogót építsenek maguknak, vagy egy legyengült ellenzék demagóg visszaépítését kíséreljék meg általa.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés